Mobile sposobem na poznanie odbiorców kampani Digital Out Of Home

Zarówno na świecie jak i w Polsce Digital Out Of Home oraz reklama mobile zyskują na znaczeniu. Wzrost popularności DOOH wynika też w dużej mierze z mało inwazyjnego charakteru tego medium, stałego połączenia z siecią i elastyczności działań. Treść kampanii czy przekaz reklamowy może zostać dopasowany do pory dnia, warunków atmosferycznych czy lokalizacji. Możliwa jest realizacja niemal każdej koncepcji, ograniczonej jedynie wyobraźnią twórcy. Zalety mobile to przede wszystkim zasięg dotarcie do precyzyjnie określonej grupy odbiorców w dowolnym miejscu i czasie, dzięki wykorzystaniu profilowanych danych o użytkownikach smartfonów i tabletów.

Mobile i digital out of home
Mobile i digital out of home – fot. Anita Hart/flickr

 

Programmatic Digital Out Of Home

Reklama Digital Out Of Home staje się programatyczna. Coraz częściej dostawcy technologii outdoorowej łączą swoje siły z systemami DSP, pozwalającymi na automatyzację procesu zakupu i optymalizację działań Out of Home. Programmatic DOOH różni się od programmatic RTB, ponieważ jak dotąd nie jest przedmiotem transakcji na aukcji w czasie rzeczywistym. Większość zakupów odbywa się z gwarancją ustalonej ceny za powierzchnię. Powodem tego jest jeszcze brak wystarczającego popytu. Jednak automatyzacja procesu sprzedaży pozwala na bardziej dynamiczne i ukierunkowane kampanie, które można modyfikować podczas ich trwania na podstawie zebranych danych.

Dzięki temu pozbywamy się problemu tradycyjnych kampanii outdoorowych, czyli braku możliwości śledzenia i szacowania ich rezultatów. Integracja Digital Out Of Home z rozwiązaniami programmatic pozwala na jednoczesne mierzenie aktywności odbiorców i efektów podjętych działań. W wyniku dostępu do danych w czasie rzeczywistym możliwe jest, w dowolnym momencie, kontrolowanie wydatków na reklamę i częstotliwość jej wyświetlania.

Zintegrowane kampanie reklamowe Digital Out Of Home i mobile

Dodatkowym atutem DOOH jest możliwość realizacji kampanii opartych na zdolności łączenia ekranów LED z urządzeniami mobile takimi jak smartfony i tablety, a także konkretnymi stronami www i aplikacjami. Jak pisaliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów, Digital Out Of Home świetnie współgra z rozwiązaniami mobile. Obie technologie dzięki swojej elastyczności i możliwościom pozwalają na łączenie światów online i offline. Umożliwiają przekazanie spersonalizowanej treści, indywidualne dotarcie do odpowiedniego konsumenta oraz przeprowadzenie ciekawych kampanii interaktywnych, których celem może być zaskoczenie bądź zaangażowanie odbiorcy. Dowodem na to są zagraniczne case’y z kampanii, które pokazują, że ludzie w dobie smartfonów i tabletów chętnie angażują się w zabawy na cyfrowych nośnikach.

Jak wykorzystać dane z mobile w kampaniach Digital Out Of Home

Do tej pory brakowało na rynku narzędzi wykorzystujących szeroką ilości danych umożliwiających planowanie kampanii Digital Oit Of Home. Sytuacja zmieniła się, kiedy jako pierwsi w Polsce udostępniliśmy narzędzie do mierzenie potencjału reklamowego dowolnej lokalizacji. Selectivv Viewer pozwala na określenie dziennej ilości osób przebywających w konkretnym miejscu oraz ich profilu behawioralnego – wieku, płci, zainteresowań. Dzięki temu jeszcze przed startem kampanii można zidentyfikować najbardziej pożądane miejsca, w których kampania reklamowa powinna zostać zrealizowana.

Dzięki mobile możliwe jest nie tylko zaplanowanie kampanii Digital Out Of Home, ale również sprawdzenie na ile skutecznie i do jakich odbiorców ona dotarła, a następnie podejmowanie na tej podstawie dalszych kroków. Beacony umożliwiają śledzenie ruchu użytkowników w sklepie pozwalają na pozyskanie informacji o tym jak użytkownicy zareagowali na reklamę i jakie działania podjęli pod jej wpływem. Na podstawie natężenia ruchu i ścieżki jaką podążają klienci możemy oszacować na ile kampania jest skuteczna.

Wykorzystanie usługi Geotrapping® pozwala na identyfikację użytkowników urządzeń przenośnych przebywających w danym miejscu w określonym czasie na podstawie numerów GAID i IDFA. Porównanie informacji z kampanii z historycznymi danymi z kanału mobile zgromadzonymi na platformie DMP pozwala na zweryfikowanie skuteczności dotarcia do zakładanej grupy docelowej. Możliwe jest również wykorzystanie tych danych w przyszłości i skierowanie kampanii mobile do osób, które widziały reklamę w przestrzeni miejskiej z przekazem i treścią nawiązującymi do niej.

Co czeka mobile i Digital Out Of Home w 2018 roku?

Łączenie DOOH z technologią mobile umożliwia przekierowanie odbiorców reklamy zewnętrznej do innych kanałów komunikacji, a także zaproszenia ich do czynnego udziału w kreowaniu treści kampanii DOOH. Zdaniem wielu ekspertów dane z mobile są decydujące dla planowania, targetowania i pomiaru w reklamie Digital Out Of Home. Te przesłanki wyznaczają trend w jakim oba media będą podążać w najbliższych latach.

Related Posts