Srebrna 16, Warszawa, Polska
+48 22 354-62-90

Ponad połowę wydatków na reklamę w internecie stanowi reklama mobile

Już 62% Polaków korzysta ze smartfonów, tak wynika z raportu „Mobile Advertising Forecasts 2017” opublikowanego przez Dom Mediowy Zenith. Według prognoz 70% ruchu w sieci  w tym roku wygenerują urządzenia przenośne, a wydatki na reklamę w segmencie mobile będą stanowiły 53% wszystkich wydatków na reklamę w internecie.

wydatki na reklamę mobile

Raport został sporządzony na podstawie badań przeprowadzonych na 52 rynkach, których populacje stanowią łącznie 65 proc. ludności świata. W krajach objętych badaniem 63% mieszkańców korzysta ze smartfonów, a w niektórych z nich penetracja smartfonów sięga ponad 90%. Są to trzy kraje europejskie: Holandia, Norwegia i Irlandia oraz dwa azjatyckie tygrysy: Tajwan i Hong Kong.

W ciągu ostatnich 6 lat czas korzystania z mobilnego internetu wydłużył się ponad dwukrotnie, a według wyliczeń w  2018 r. będzie stanowił 73% czasu spędzanego online. W Polsce odsetek ten wynosi obecnie 32%. Do krajów, w których czas konsumpcji internetu na urządzeniach mobilnych jest największy należą: Hiszpania (81%), Włochy (78%), Chiny i USA (po 77%) oraz Indie (73%).

Według prognozy Zenith w 2017 r. wartość globalnych wydatków na reklamę mobile po raz pierwszy przewyższy kwotę na reklamę emitowaną na urządzeniach stacjonarnych i wyniesie 53% globalnych wydatków na reklamę w internecie. W 2019 r. będzie to już 62%. Wydatki w mobile osiągną wartość około 156 mld dol. i będą stanowiły 26% globalnych wydatków na reklamę. Polski rynek reklamy mobile stanowi obecnie 27% wszystkich wydatków na reklamę online.

Źródło: Zenith – W 2018 roku 2/3 populacji ze smartfonem

Related Posts

Leave a reply


FreshMail.pl