logo Selectivv Academy

Selectivv Academy to szkolenie przygotowane z myślą o profesjonalistach, którzy chcą lepiej rozumieć i wykorzystywać dane lokalizacyjne w swoich projektach. Podczas kursu poruszamy zagadnienia marketingu cyfrowego związane z reklamą na smartfony.

Dziękujemy za zapisy! Już niedługo poinformujemy o kolejnych edycjach.

Podstawą jest łączenie danych offline z aktywnością online użytkowników. W efekcie możemy profilować odbiorców. Na podstawie informacji o demografii i zachowaniach mamy możliwość kierowania przekazu dokładnie, a nie w przybliżeniu. Większa dokładność to większa skuteczność i lepsza efektywność kosztowa. W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystywania rozwiązań opartych na danych lokalizacyjnych (location data) w marketingu.

Podstawowe korzyści udziału w Selectivv Academy

Certyfikat

Po ukończeniu Selectivv Academy i zdaniu egzaminu otrzymasz certyfikat potwierdzający udział w kursie i zdobycie kompetencji z zakresu mobile marketingu, wykorzystywania danych lokalizacyjnych w działaniach reklamowych, znajomości przydatnych narzędzi i dobrych praktyk w działaniach oraz posiadanie innych praktycznych umiejętności,

Baza wiedzy

Otrzymasz dostęp do niepublikowanych materiałów – case study realizacji z zakresu reklamy na urządzenia mobilne, podsumowanie omówionego materiału.

Mentoring

Będziesz mógł także liczyć na nasze wsparcie w działaniach marketingowych w przyszłości.

Co zawiera program kursu Selectivv Academy?

Moduł I - 45 min

Dane w marketingu. Co są dane lokalizacyjne? Skąd biorą się te dane? Jak można je wykorzystać?

Efektywność i zasięg

Realizowanie kampanii skierowanych do użytkowników w dowolnych lokalizacjach: krajach, regionach, miastach, centrach handlowych itd.

Wykorzystywanie danych historycznych

Kampanie do użytkowni­ków, którzy w przeszłości odwiedzili interesujące nas lokalizacje (wybrane sklepy, targi, konferencje itp.). Także z odróżnieniem klientów wybranej marki od klientów jej konkurencji.

Profile demograficzne i behawioralne

Profilowanie użytkowników urządzeń mobilnych na podstawie ich aktyw­ności i informacji o lokalizacji. Precyzja na podstawie 362 informacji o użytkowniku oraz docieranie do konkretnej grupy odbiorców.

Użytkownicy wybranych aplikacji

Wyświetlanie reklamy osobom korzy­stającym z wybranej aplikacji, konkurencyjnych aplikacji czy aplikacji z wybranych kate­gorii.

Personalizacja w targetowaniu

Wykorzystywanie kilku metod kierowania reklamy do różnych grup odbiorców. Czy wykorzystanie wszystkich sposobów jednocześnie maksymalizuje efekty? Kiedy i jak łączyć dostępne rozwiązania?

Badanie potencjału dla lokalizacji outdooru (OOH / DOOH)

Rozszerzenie kampanii outdoorowych o świat reklamy digital. Planowanie lub optymalizacja kampanii zewnętrznych na podstawie analizy użytkowników, którzy odwiedzają wybrane miejsca oraz wykorzystując SaaS.

Kontynuacja kampanii outdoorowej na urządzeniach mobilnych

Kierowanie reklamy lub jej kontynuacji  na smartfony osób, które znalazły się w oko­licy billboardu lub ekranu LED.

Dynamiczna kampania na zewnętrznych nośnikach cyfrowych

Kampania na nośnikach LED zależna od profilu osób w pobliżu. Treści na nośni­kach cyfrowych zmieniające się w czasie rzeczywistym na podstawie danych o użytkownikach smartfonów.

Pomiar kampanii outdoorowej na podstawie danych ze smartfonów

Raportowanie kampanii outdoorowej, jej zasięgu, na podstawie narzędzi i bazy danych. Charakterystyka odbiorców- ich demografia i profile behawioralne.

Mierzenie efektywność kampanii

Kto widział banery i przyszedł do sklepu? Łączenie wyświetlenia reklamy na smartfonie z wizytą w fizycznej lokalizacji na podstawie danych z mobile i narzędzi je wykorzystujących.

Kampanie marketingowe do klientów wybranych lokalizacji

Na przykładzie centrum handlowego omawiamy kompleksowość możliwości wynikających z zastosowania danych i rozwiązań mobile. Jak dotrzeć do osób, które odwiedziły centrum handlowe odwiedziły sklep wybranej marki lub właśnie weszły do centrum handlowego, a także nie odwiedziły obiektu, ale mieszkają/bywają w jego pobliżu.

Moduł II - 30 min

Omówienie przykładów zrealizowanych kampanii w kategoriach:
efektywność i zasięg, wykorzystywanie danych historycznych, profile demograficzne i behawioralne, użytkownicy wybranych aplikacji oraz personalizacja w targetowaniu.

Moduł III - 30 min

Omówienie przykładów zrealizowanych kampanii w kategoriach:
badanie potencjału dla lokalizacji outdooru (OOH / DOOH), kontynuacja kampanii outdoorowej na urządzeniach mobilnych, dynamiczna kampania na zewnętrznych nośnikach cyfrowych, pomiar kampanii outdoorowej na podstawie danych ze smartfonów, mierzenie efektywność kampanii oraz kampanie marketingowe do klientów wybranych lokalizacji.

Moduł IV - 30 min

Podsumowanie