Selectivv Handel i Selectivv Stacje – dalsze spadki wskaźników w listopadzie

W ostatnich dwóch miesiącach Polacy rzadziej odwiedzają placówki handlowe. Index Selectivv Handel zanotował spadek i jego wartość jest niższa niż w analogicznych miesiącach ubiegłego roku. Również Index Selectivv Stacje pokazuje mniej klientów na stacjach paliw, choć w tym przypadku sytuacja wygląda lepiej niż przed rokiem.

Na Selectivv Index składa się analiza trzech obszarów

  1. dynamika odwiedzin klientów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej,
  2. wielkość ruchu na stacjach benzynowych,
  3. dynamika zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce.

Analiza obejmuje dane historyczne z urządzeń przenośnych od października 2017, kiedy to wartość bazowa wskaźników Selectivv Index została przyjęta za 100. 

Index Selectivv Handel

Biorąc pod uwagę łącznie wszystkie typy placówek handlowych obserwujemy spadki liczby odwiedzających o -1,20% w porównaniu do października 2019 oraz o -2,46% w porównaniu do listopada 2018 (-1,42% w porównaniu do listopada 2017). Tendencja spadkowa utrzymuje się drugi miesiąc. Największy wpływ na obserwowane zmiany miały galerie handlowe, supermarkety oraz dyskonty w miejscowościach poniżej 300 000 mieszkańców.

Przyczyn spadków należy upatrywać w fakcie, że zarówno w październiku jak i listopadzie 2019 roku była jedna handlowa niedziela, a w 2018 roku dwie. W grudniu, przed świętami spodziewamy się znaczących wzrostów, otwartym pozostaje pytanie o to czy nastąpi wyrównanie w porównaniu do lat ubiegłych. 

Index Selectivv Handel – aktualna wartość / listopad 2019

Index Selectivv Stacje

Aktualna wartość wskaźnika Selectivv Stacje wynosi 105,68 punktów. Podobnie jak w przypadku placówek handlowych obserwujemy spadek liczby odwiedzających miesiąc do miesiąca (-2,21%), ale nadal widoczny jest wzrost rok do roku (o 6,52%). To pokazuje, że stacje benzynowe wciąż pozostają beneficjentem ustawy o zakazie handlu w niedziele.

Index Selectivv Stacje – aktualna wartość / listopad 2019

Index Selectivv Turystyka

To wskaźnik, który zanotował wzrost wartości miesiąc do miesiąca. Aktualna wartość wynosi 101,21, co oznacza wzrost o 0,21%. Rok do roku wartość tego wskaźnika wzrosła o 1,98%.

Index Selectivv Turystyka 10 dla wybranych narodowości wyniósł w listopadzie 104,24, czyli o 0,33% więcej niż miesiąc wcześniej. Zaobserwowaliśmy większą liczbę przyjazdów do Polski przedstawicieli takich krajów jak: Ukraina i Izrael. 

Ciekawe, czy przedstawiciele tych 10 wybranych nacji równie chętnie będą odwiedzali nas w grudniu, co w końcówce minionego roku?

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna – aktualna wartość / listopad 2019

Metodologia

Za opracowanie Selectivv Index i aktualizację danych odpowiada dział analityczno-badawczy Selectivv Data Tank. Na potrzeby stworzenia indeksu wykorzystujemy autorską technologię Geotrapping®,  która pozwala na gromadzenie oraz analizowanie danych o grupie użytkowników smartfonów i tabletów przebywających w danym czasie, w określonym miejscu. Dzięki temu monitorujemy wybrane lokalizacje handlowe oraz analizujemy skalę odwiedzin tych miejsc. Umożliwia to obserwację trendów związanych z handlem w naszym kraju oraz zachowań zakupowych Polaków w kanale offline. Dane ze smartfonów pozwalają także na analizę wielkości ruchu turystycznego.

Badanie obejmuje:

  • 310 obiektów handlowych (supermarkety, dyskonty, sklepy w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, galerie handlowe).
  • ponad 130 stacji benzynowych zlokalizowanych w różnych częściach kraju.
  • turystów (osoby posiadające zagraniczną kartę SIM, mające ustawiony inny niż polski język w telefonie, przebywające w Polsce od 3 do 21 dni).

Do czego można wykorzystać dane ze smartfonów?

Ogromną korzyść jaką daje analiza danych z mobile jest niedeklaratywny charakter tych danych. Odzwierciedlają one realne zachowania zakupowe, czyli dokładnie to co użytkownicy robią, nie co chcieliby robić lub o czym myślą. Pozwala to na odkrywanie bieżących trendów w gospodarce, a analiza dużej liczby obserwacji umożliwia ich wczesne wykrywanie.

Analizując dane ze smartfonów marki mogą porównywać swoje wyniki finansowe z danymi z rynku. Sprawdzić czy spadek sprzedaży jest związany z mniejszą liczbą odwiedzin w ich placówce handlowej. Porównując dane z podobnych konkurencyjnych lokalizacji mogą sprawdzić, czy jest to kwestia nietrafionej strategii marketingowej czy być może słabszej koniunktury panującej na rynku.

Dane ze smartfonów pozwalają także sprawdzić profil demograficzny i behawioralny klientów odwiedzających wybrane lokalizacje ich lojalność czy zasięg oddziaływania monitorowanej placówki handlowej tzw. catchment area. Dzięki ich analizie możliwe jest podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

Related Posts