Startuje Selectivv Index – autorski wskaźnik do mierzenia nastrojów społeczno-ekonomicznych Polaków

Celem stworzonego przez nas wskaźnika Selectivv Index jest pokazanie dynamicznie zmieniających się trendów w gospodarce, dzięki analizie danych danych o lokalizacji.

Na Selectivv Index składa się analiza trzech obszarów: dynamika odwiedzin klientów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej (SEL HANDEL), na stacjach benzynowych (SEL STACJE), a także dynamika zagranicznego ruchu turystycznego we wszystkich miastach w Polsce  (SEL TURYSTYKA).

Co to jest Selectivv Index?

Stały monitoring wyselekcjonowanych lokalizacji oraz analiza pozyskiwanych w czasie rzeczywistym danych pasywnych, umożliwia obserwację trendów związanych z handlem i turystyką w naszym kraju. Dane obrazowane przez Selectivv Index pochodzą z 441 lokalizacji oraz 275 miejscowości z całej Polski i obejmują obserwacje o ponad 20 milionach użytkowników urządzeń mobilnych. Analiza wzrostów i spadków odwiedzin punktów sprzedaży detalicznej oraz dynamika zagranicznego ruchu turystycznego możliwa jest dzięki autorskiej usłudze Geotrapping®. Pozwala ona na gromadzenie oraz analizowanie danych o grupie użytkowników smartfonów i tabletów przebywających w danym czasie, w określonym miejscu.

Selectivv Index pokazuje dynamikę zmian wizyt Polaków w galeriach handlowych, sklepach spożywczo-przemysłowych, dyskontach spożywczych i na stacjach benzynowych, z podziałem na poszczególne miesiące. Analiza danych o użytkownikach smartfonów i tabletów pozwala m.in.  zbadać jaki wpływ na aktywność zakupową Polaków miał wprowadzony w ubiegłym roku zakaz handlu w niedzielę, czy tradycyjny handel jest wypierany przez e-commerce, jak wygląda zagraniczny ruch turystyczny w Polsce w poszczególnych miesiącach z podziałem na narodowości oraz jaki jest ogólny obraz jakości życia Polaków.

Autorski Indeks Selectivv może mieć również wiele zastosowań komercyjnych. Jest to bardzo pomocne narzędzie dla zarządców centrów handlowych, właścicieli supermarketów czy stacji benzynowych. Dzięki temu wskaźnikowi mogą porównywać swoje wyniki do wyników rynkowych i analizować czy spadek sprzedaży oraz liczby odwiedzin jest związany z nietrafioną strategią marketingową czy słabą koniunkturą panującą w danym okresie. Selectivv Index to również ciekawe rozwiązanie dla inwestorów giełdowych. Na podstawie miesięcznych wyników mogę bardziej precyzyjnie oszacować wartość danej spółki z różnych segmentów typu: retail, FMCG czy petrol, bez konieczności oczekiwania na raporty kwartalne. Wcześniejszy dostęp do takiej wiedzy znacząco wpłynie na podejmowane przez nich decyzje biznesowe. Za opracowanie Selectivv Index i aktualizację danych odpowiada dedykowany dział analityczno-badawczy Selectivv Data Tank.

Tak o nowej inicjatywie wypowiada się co-CEO Selectivv Dominik Karbowski:

– Stały monitoring wyselekcjonowanych punktów sprzedaży detalicznej i stworzony na jego podstawie Index będzie umożliwiał obserwację trendów związanych ze zwyczajami zakupowymi Polaków w kanale offline. Niewątpliwą zaletą projektu jest realizacja na dużych próbach (łącznie 20 mln obserwacji, 441 lokalizacji w 275  polskich miejscowościach ) i niedeklaratywny charakter danych. Najbliższe lata z pewnością przyniosą wiele zmian m.in. w sektorze handlu detalicznego, których charakteru i kierunku jeszcze precyzyjnie nie znamy. Pytania czy centra handlowe będą ustępować naporowi handlu online, czy będą się rozwijać w kierunku miejsc spotkań i rozrywki? Czy stacje benzynowe będą przygotowane na rewolucję elektryczną, by benzynowymi pozostać jedynie z nazwy? Jak wyglądać będą zwyczaje zakupowe w mniejszych, tak często marginalizowanych, miejscowościach? Czy wzrasta świadomość i zainteresowanie Polską, a co za tym idzie, ruch turystyczny? Obserwując nasze dane będziemy znajdować odpowiedzi na te i inne pytania.

Pierwsza publikacja Selectivv Index

Analizując najświeższe dane zawarte w Selectivv Index,  a w szczególności wskaźnik Selectivv Handel widzimy wzrost aktywności zakupowej Polaków. W marcu 2018 wartość tego wskaźnika wynosiła 94.76 natomiast w mijającym miesiącu, bieżącego roku wzrosła o prawie 4 punkty. Na tym przykładzie widać, że wprowadzony zakaz handlu w niedziele nie wpłynął na skłonność Polaków do robienia zakupów. Idąc dalej i analizując składowe indeksu Selectivv Handel znacznie, w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła liczba odwiedzin w sklepach dyskontowych.

Ciekawe wnioski nasuwają się również porównując dane rok do roku ze stacji benzynowych. Liczba odwiedzin w marcu 2019 względem tego samego miesiąca ubiegłego roku, wzrosła o 1 punkty, podobnie jak wartość całego wskaźnika Selectivv Stacje (+3%) w zestawieniu marzec 2019 do lutego 2019. Może to być spowodowane nowymi regulacjami prawnymi i zmianą polityki sprzedażowej. Coraz częściej stacje benzynowe nie są już tylko miejscem tankowania auta, ale stają się punktami usługowymi, gdzie można zrobić zakupy spożywcze, nadać lub odebrać przesyłkę czy zapłacić rachunki. Autorski wskaźnik Selectivv pomoże lepiej zrozumieć zachodzące zmiany gospodarcze i przewidywać trendy na przyszłość.

Pierwsza publikacja Selectivv Index obejmuje obserwacje od października 2017 r., kiedy to wartość Indexu została przyjęta za 100, do marca br. Kolejne publikacje Indexu będą odbywały się 5. dnia każdego miesiąca. Autorski wskaźnik Selectivv pomoże lepiej zrozumieć zachodzące zmiany i przewidywać trendy w gospodarce.

Więcej na stronie: index.selectivv.com

Related Posts