09:47, wrz 01

Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach

uczniowie z ukrainy w polskich szkołach


Zbadaliśmy, jak licznie uczniowie zza wschodniej granicy pójdą do polskich szkół we wrześniu. Zespół Data Tank Selectivv przygotował raport dotyczący edukacji młodych Ukrainek i Ukraińców w wieku szkolnym, którzy przybyli do Polski po ataku Rosji na Ukrainę 24.02.2022.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono na próbie 500 osób pochodzenia ukraińskiego, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku i przebywają na terenie Rzeczpospolitej z dziećmi poniżej 18 roku życia. Kategorie wiekowe dzieci zostały ustalone na podstawie polskiego wieku szkolnego:
● poniżej 7 lat - wiek przedszkolny,
● 7 - 15 lat - uczniowie szkół podstawowych,
● 15 - 18 lat - uczniowie liceów i techników.

Na podstawie danych przedstawić możemy uśrednioną sylwetkę badanej grupy uchodźców. Modelowy ukraiński rodzic w Polsce to kobieta (61% ankietowanych) w wieku 35-44 lat (42%), posiadająca dzieci w wieku poniżej 7 lat (38%).

Jak było w poprzednim roku szkolnym?

Licealiści w szkole, maluchy w domu. Ustaliliśmy, że aż 90% dzieci- uchodźców w ubiegłym semestrze szkolnym nie uczęszczało do polskiej szkoły. Edukację w Polsce podjęło zatem zaledwie 10% dzieci z badanych rodzin. Im starsze dziecko tym większe prawdopodobieństwo, że w momencie zakończenia roku szkolnego jego/jej nazwisko widniało w polskim dzienniku. Spośród grupy uczęszczających, największy odsetek stanowili uczniowie szkół średnich (29%).

Rodzice z Ukrainy ocenili polskie szkoły

W minionym semestrze do polskich szkół uczęszczał niewielki procent uczniów z Ukrainy, jednak ich rodzice w większości są zadowoleni z podjętej decyzji. Stopień przygotowania krajowych placówek pozytywnie (dobrze lub bardzo dobrze) oceniło 61% respondentów. Przeciwnego zdania było 22% rodziców, którzy określili doświadczenia edukacyjne ich dzieci jako złe lub bardzo złe.

Oprócz instytucji zbadaliśmy również odczucia związane z przyjęciem uchodźców przez koleżanki i kolegów z klasy. Ponad 2/3 respondentów uważa, że ich uczniowie z Ukrainy zostali przyjęci przez ich szkolnych rówieśników dobrze lub bardzo dobrze. Jedynie 20% rodziców stwierdziło, że ich dzieci spotkały się ze złą lub bardzo złą reakcją.

Plany na przyszły rok

Przed rokiem szkolnym 2022/2023 ukraińskie rodziny znacznie częściej deklarują chęć zapisania swoich dzieci do polskich szkół. Aż 39% badanych stwierdziło, że 1 września ich dzieci po raz pierwszy rozpoczną edukację w polskich placówkach. W tej grupie wyraźną przewagę stanowią rodzice dzieci w wieku przedszkolnym oraz właściwym dla szkoły podstawowej.

Nasz zespół zapytał również o plany rodziców-uchodźców dotyczące pobytu w Polsce przez najbliższe 12 miesięcy. Większość ankietowanych (52%) zdecydowana jest pozostać na ten czas w kraju. Zaledwie 8% rodziców planuje powrót na Ukrainę, zaś 30% wciąż pozostaje w stanie niepewności (opcja “trudno powiedzieć”). Stan ten w naturalny sposób wiąże się z brakiem stabilizacji i niepewnością ankietowanych, właściwą dla grupy uciekającej przed wciąż toczącą się wojną. Najwyraźniej widać to zjawisko w przypadku rodziców młodzieży licealnej, będącej najbliżej końca edukacji.


Pobierz nasz darmowy raport na temat uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Zapisz się na newsletter marketingowy

Newsletter [Blog]

Ostatnie wpisy