Warsaw Security Forum 2018


Warsaw Security Forum –  przedstawiciele NATO i departamentów obrony z całej Europy rozmawiali o bezpieczeństwie międzynarodowym

W dniach 24-25 października w Warszawie odbyła się piąta edycja konferencji Warsaw Security Forum. Przedstawiciele służb bezpieczeństwa, ministrowie obrony i spraw zagranicznych, przedstawiciele wojska oraz NATO z całej Europy, spotkali się, by omówić zagadnienia obronności i bezpieczeństwa. Istotnym elementem rozmów były kwestie dotyczące obszaru bezpieczeństwa cyfrowego. Prezentując dane z mobile wsparliśmy ekspertów wojskowych i polityków.

Zeszłoroczna edycja Warsaw Security Forum organizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego przyciągnęła ponad 900 uczestników z 54 krajów. W tym roku przedstawiciele służb bezpieczeństwa, NATO i administracji publicznej ponownie spotkali się, by porozmawiać o zagrożeniach analogowych i cyfrowych dla bezpieczeństwa publicznego. Opowiedzieliśmy o szansach i zagrożeniach związanych z wykorzystaniem danych o użytkownikach smartfonów i tabletów w pracy wywiadowczej, działaniach wojskowych i codziennej pracy służb bezpieczeństwa.

Location data w służbie państwa

Dane pozyskiwane z aplikacji mobilnych pozwalają zbierać istotne informacje  z punktu widzenia reklamowego i są gromadzone m.in. w celach marketingowych. Wykorzystanie location data pozwala m.in. tworzyć precyzyjne kampanie marketingowe skierowane do osób znajdujących się w określonej lokalizacji, np. galerii handlowej czy wokół stacji benzynowej. Na bazie informacji z kanału mobile można analizować i badać zachowania określonych grup społecznych, mieszkańców miast, regionów czy całych krajów. Dane pozyskiwane ze smartfonów i tabletów mogą służyć również służbom wywiadowczych oraz przedstawicielom armii.

Analogicznie do ubiegłego roku wykorzystaliśmy naszą autorską usługę Wifitrapping, by przeprowadzić badanie gości na konferencji.  Otrzymywane na podstawie danych z urządzeń mobilnych wyniki, prezentowane były w czasie rzeczywistym na ekranach rozmieszczonych na terenie konferencji. Pokazywały m. in. profile behawioralne tych osób. Celem badania było zaprezentowanie możliwości analitycznych związanych z dostępnością do tych informacji.

Dominik Karbowski, wiceprezes Selectivv, uczestniczył w  zamkniętym roundtable pod hasłem Intelligence in the digital age  z przedstawicielami NATO i administracji publicznej. W czasie spotkania  przedstawił tematy związane wykorzystaniem big data i location data w służbie obrony państwa oraz poruszy kwestie związane z cyberbezpieczeństwem

W czasie Warsaw Security Forum odbyło się również wystąpienie prezesa Selectivv – Aleksandra Luchowskiego na temat wykorzystania danych lokalizacyjnych w służbie państwa.

„Location data to źródło istotnej wiedzy dla każdego, kto te dane posiada i potrafi je przetworzyć oraz zinterpretować. W Selectivv posiadamy około 362 informacje o jednym użytkowniku smartfonu. Dane te służą reklamodawcom do skutecznego przeprowadzania kampanii marketingowych. Mogą być też wykorzystywane na wielu innych polach” – mówi Aleksander Luchowski, prezes Selectivv.


„Regularnie prowadzimy projekty badawcze z jednostkami naukowymi, podmiotami administracji publicznej czy organizacjami pożytku publicznego. Analizujemy m.in. ruch turystyczny, badamy natężenie ruchu komunikacyjnego oraz jesteśmy pomysłodawcą inicjatywy służącej poprawie bezpieczeństwa obywateli RP pod nazwą „Bezpieczny Polak”.  Cieszymy się, że dzięki współpracy z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego zaprezentowaliśmy podczas wydarzenia możliwości, jakie daje analiza danych z kanału mobile” – dodaje Luchowski.

Zapraszamy do kontaktu

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl