Wzrosty indeksu Selectivv Handel rok do roku dla dyskontów

Selectivv Index – dane za styczeń

Index Selectivv Handel:

Dane Selectivv Handel w styczniu 2020 roku pokazują spadek odwiedzalności badanych lokalizacji miesiąc do miesiąca. Jest to sytuacja powtarzająca się co roku ze względu na pik świąteczny obserwowany w grudniu. Tym razem spadek jest dwukrotnie niższy w porównaniu do danych ze stycznia 2019 do grudnia 2018 roku i wynosi 4.75%. Wynikać to może z gorszych ostatnich notowań indeksu w grudniu (wartość wskaźnika Selectivv Handel w grudniu 2019 była niższa aż o 4%  w porównaniu do grudnia 2018). Aktualna wartość wskaźnika Selectivv Handel wynosi 99.31 punktów.

Index Selectivv Handel – aktualna wartość / styczeń 2020

Analizując dane rok do roku obserwujemy niższe wskaźniki dotyczące placówek handlowych w miastach poniżej 300 tys. mieszkańców zwłaszcza w przypadku supermarketów i galerii handlowych. Optymistycznie wygląda, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrost indeksu dla dyskontów w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców (o 9% rok do roku).

Index Selectivv Stacje:

Styczeń 2020 roku to kolejny miesiąc stabilnych wzrostów w przypadku stacji benzynowych. Co prawda widzimy spadek w porównaniu do grudnia (o 4%), ale jest to sytuacja zbliżona do tej sprzed roku lub dwóch. Natomiast porównując wartość wskaźnika rok do roku widzimy wzrost o 5% (styczeń 2020 w porównaniu do stycznia 2019).

Index Selectivv Stacje Benzynowe – aktualna wartość / styczeń 2020

Index Selectivv Turystyka:

Bardzo interesująco wyglądają dane związane z turystyką. Odwiedzanie Polski przez użytkowników urządzeń mobilnych z zagraniczną kartą SIM oraz obcym językiem w telefonie wzrosła zarówno w porównaniu do grudnia (o 1%) jak i rok do roku (o 4%). Duży procentowy wzrost rok do roku widzimy w przypadku użytkowników z Chin, przy czym nadal nie stanowią oni znaczącej grupy wśród analizowanych narodowości.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna – aktualna wartość / styczeń 2020

Więcej na finanse.wp.pl

Related Posts