12:01, lis 15

Analiza uczestników festiwalu Literacki Sopot

literacki sopot

Nasza agencja stworzyła analizę badawczą wydarzenia Literacki Sopot odbywającego się w sierpniu tego roku. Zespół badawczy Selectivv przeanalizował ruch uczestników festiwalu w dniach 19-22.08.2021 r.

Literacki Sopot w liczbach

Według obliczeń naszej agencji festiwal odwiedziło ponad półtora tysiąca osób. Stanowiło to niemal 0,3% wszystkich przebywających w tym okresie osób w Trójmieście. Najwięcej odwiedzających odnotowano w piątek (20.08) oraz czwartek (19.08), co pośrednio może świadczyć o stosunkowo dużym udziale turystów wśród audytorium festiwalu (analizy podobnych wydarzeń w innych terminach i skierowanych do mieszkańców danych miejscowości pokazywały większe liczebności w dni wolne, jak sobota i niedziela).

Porównanie charakterystyki odwiedzających festiwal z populacją generalną osób przebywających w badanym okresie w Trójmieście wykazało, że wśród audytorium wydarzenia większy odsetek stanowiły kobiety. Zaobserwowano również znaczący odsetek osób kupujących online, czy odwiedzających kluby nocne/dyskoteki.

O odwiedzających Literacki Sopot z całą pewnością można powiedzieć, że w znacząco niższym stopniu korzystają z transportu publicznego. Wynikać to może zarówno z ich poziomu zamożności (wyższy od średniej), ale też znacznego udziału turystów w danym okresie. Zaobserwowano również niższy odsetek osób zainteresowanych sportem wśród odwiedzających festiwal w porównaniu do ogółu populacji Trójmiasta.


Nasze badania, do których wykorzystujemy najnowsze i autorskie technologie są rzetelne i pozwalają na uzyskanie zadawalających rezultatów. Chcesz przeprowadzić badanie dla swojego wydarzenia? Skontaktuj się z nami.

Selectivv posiada własną platformę DMP, w ramach której analizujemy i profilujemy dane o 14 mln użytkowników urządzeń przenośnych w Polsce. Informacje te wykorzystujemy do realizacji kampanii i w celu dotarcia z reklamą do właściwych grup użytkowników w precyzyjnie określonych lokalizacjach.

Stale współpracujemy z największymi domami mediowymi i agencjami reklamowymi w kraju. Tożsame usługi świadczymy również dla klientów indywidualnych. W naszym portfolio znajdują się projekty komercyjne realizowane dla takich podmiotów, jak: sieci handlowe, operatorzy telefonii komórkowej, instytucje finansowe, globalne marki czy sektor publiczny.

Zapisz się na newsletter marketingowy

Ostatnie wpisy