11:49, lis 09

Ile osób mieszka w Łodzi? Najnowsza analiza badawcza dla miasta Łódź

ile osób mieszka w łodzi

Na zlecenie miasta Łódź nasza agencja wykonała najbardziej aktualny spis ludności w tym mieście. Za pomocą naszych technologii jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć ile osób mieszka w Łodzi. Wyniki zaskakują, bo znacznie różnią się od danych oficjalnych GUS.

Rezultaty - Ile osób mieszka w Łodzi?

Z badań wynika, iż obecnie w Łodzi mieszka 744 628 osób. 706 804 z nich to Polacy, 28 580 stanowią Ukraińcy, na trzecim zaś miejscu są Białorusini z wynikiem 7 029 osób. Pozostałe 2215 osób to inne, różne narodowości. Najwięcej osób wybiera mieszkanie w dzielnicy Bałuty (ponad 213 tys.), natomiast w Śródmieściu ponad dwa razy mniej - 100 tysięcy.

Mieszkańcy Łodzi najchętniej wybierają osiedle Katedralna (67 tys.), potem Bałuty-Centrum (66 tys.) oraz Bałuty-Doły (53 tys.).

Różnica między Selectivv a GUS

Badania Selectivv dzięki wykorzystanym technologiom i autorskim narzędziom pozwoliły na uzyskanie bardzo dokładnych danych, znacznie różniących się od danych publicznych GUS. Analiza badawcza pokazała, że ponad 744,56 tys. osób mieszka obecnie w Łodzi. Dane GUS wskazują, że mieszkańców Łodzi jest o ponad 170 tysięcy mniej. Różnica wynika ze sposobu liczenia i wykorzystywanych do tego narzędzi. Nasza agencja swoje dane opiera na mobilnym ruchu internetowym mieszkańców i osób przebywających w Łodzi.

Opracowaliśmy te dane na podstawie wyświetleń reklam w kanale mobilnym i od wydawców aplikacji. Gromadzimy wówczas informacje o lokalizacjach, aplikacjach i języku, jakim posługuje się dane osoba. W ten sposób możemy określić miejsce zamieszkania, pracy oraz kierunki podróży. Dzięki temu wiemy dokładnie i możemy odpowiedzieć na to, ile osób mieszka w Łodzi. Badanie było prowadzone nocą celem zapewnienia wiarygodności wyników.

GUS natomiast posługuje się spisem ludności z 2011 roku. Od tego czasu aktualizuje dane o bieżące dane o urodzeniach, zgonach, migracjach.


Więcej informacji na temat przeprowadzonego badania znajduje się na portalu Dziennik Łódzki.

Nasze badania, do których wykorzystujemy najnowsze i autorskie technologie są rzetelne i pozwalają na uzyskanie zadawalających rezultatów. Chcesz przeprowadzić badanie dla swojego miasta lub przedsiębiorstwa? Skontaktuj się z nami.

Zapisz się na newsletter marketingowy

Ostatnie wpisy