17:16, mar 20

Sytuacja podczas COVID-19 na podstawie danych z mobile. | Użytkownicy smartfonów, podróżowanie, #zostańwdomu.

COVID-19 – Co robimy w obecnej sytuacji? Przez wzgląd na duże zainteresowanie oraz dodatkową perspektywę, jaką dają dane lokalizacyjne o użytkownikach mobile przygotowaliśmy kilka analiz:

  • Gdzie Polacy podróżowali na początku marca? (17 marca)
  • W jakich rejonach Europy byli bułgarscy turyści i gdzie są teraz? (17 marca)
  • Narodowy home office - czyli jak korzystamy ze smartfonów? (20 marca)
  • Czy Polacy zostają w domach czy może niekoniecznie? (23 marca)
  • Jak wyglądały dwa pierwsze tygodnie #zostanwdomu (31 marca)

Gdzie Polacy podróżowali na początku marca?

Przygotowaliśmy wizualizację obszarów we Włoszech, Niemczech, Francji i Hiszpanii, na których przebywali Polacy w weekend 6-8 marca 2020. "Polacy" w Selectivv DMP to użytkownicy, którzy w swoich urządzeniach mobilnych maja kartę SIM polskiego operatora i/lub ustawiony język polski.
Więcej o profilowaniu behawioralnym napisaliśmy tutaj.

Selectivv. W jakich rejonach Włoch, Niemiec, Francji i Hiszpanii Polacy spędzili ostatni weekend.
Selectivv. W jakich rejonach Włoch, Niemiec, Francji i Hiszpanii Polacy spędzili ostatni weekend.

COVID-19 | Gdzie w Europie byli bułgarscy turyści i gdzie są teraz?

Selectivv. Lokalizacja bułgarskich turystów w ciągu ostatnich 7 dni.
Selectivv. Lokalizacja bułgarskich turystów w ciągu ostatnich 7 dni.
Selectivv. COVID-19 w Bułgarii.  Strefa domu bułgarskich turystów powracających z zagranicy w ciągu ostatnich 7 dni
Selectivv. Strefa domu bułgarskich turystów powracających z zagranicy w ciągu ostatnich 7 dni

Narodowy home office? Jak korzystamy ze smartfonów?

Selectivv na Linkedin
Selectivv na Linkedin

Po raz pierwszy obserwujemy tak znaczne wzrosty popularności poszczególnych aplikacji. Dotychczasowe zmiany w aktywności użytkowników były sezonowe, związane z określonymi momentami w roku lub dużymi wydarzeniami sportowymi (np. wzrost używania aplikacji z kategorii zdrowie i fitness na początku roku wynikające z postanowień Noworocznych czy z kategorii sport przy okazji Olimpiady, Mistrzostw Piłkarskich itp.)
To pierwsza taka sytuacja od kiedy korzystamy z urządzeń mobilnych, gdy z dnia na dzień, większość pracowników jest zobowiązana pozostać w domu i pracować zdalnie. Ma to znaczący wpływ na wzrost zainteresowania aplikacjami. Także poczucie zagrożenia sprawia, że użytkownicy jeszcze więcej korzystają z komunikatorów by pozostać z bliskimi w kontakcie oraz wysyłać do siebie ważne komunikaty.

-mówi Dominik Karbowski, co-CEO Selectivv

Jak akcja #zostanwdomu wpływa na nasze zachowania na smartfonach? W przypadku komunikatorów mówimy o wzroście cztero- (Skype), pięcio- (Viber), a nawet ośmio- (WhatsApp) i dziewięciokrotnym (Facebook messenger), jeżeli chodzi o liczbę uruchomień. Youtube uruchamiano prawie sześć razy częściej, a Netflix prawie siedem.

Selectivv. Jak korzystamy z urządzeń mobilnych, kiedy nie wychodzimy z domu? Czyli jak wzrosła popularność używania poszczególnych aplikacji podczas kwarantanny COVID-19.
Selectivv. Jak korzystamy z urządzeń mobilnych, kiedy nie wychodzimy z domu? Czyli jak wzrosła popularność używania poszczególnych aplikacji podczas kwarantanny COVID-19.

Czy Polacy zostali w domu?

 Selectivv na Twitterze
Selectivv na Twitterze

Na przykładzie sześciu dużych miast w Polsce sprawdziliśmy jak mieszkańcy poszczególnych z nich dostosowują się do zalecenia pozostawania w domach podczas epidemii COVID-19. W tym celu określiliśmy 8 podstawowych odległości (blisko strefy zamieszkania: 0-100m, 100-200m, 200-500m, średnia odległość: 0,5-1km, 1-5km oraz znaczna odległość: 10-15km, 15km+). Próba dla analizy wyniosła 124 992 użytkowników.

Okazało się, że ponad połowa mieszkańców wybranych miast nie oddala się bardziej niż na 500m od strefy swojego zamieszkania. Najmniej oddalają się osoby mieszkające w Katowicach. 78% znajdowało się blisko strefy zamieszkania, a aż 71% wszystkich mieszkańców nie oddaliło się bardziej niż na 200m. Co ciekawe, również wśród Katowiczan, znalazła się największa reprezentacja osób pokonujących znaczne odległości (11% próby dla tego miasta oddaliło się na 10-15km oraz 15km+ od strefy zamieszkania). Także 10% Warszawiaków oddaliło się bardziej niż na 10km. Średnio od domu (0,5-10km) najliczniej oddalali się mieszkańcy Krakowa (35% analizowanych Krakowian).

Selectivv. COVID-19 - efekty akcji #zostanwdomu. Czyli jak bardzo oddalaliśmy się od strefy zamieszkania w dniach 14-20 marca 2020?
Selectivv. Efekty akcji #zostanwdomu. Czyli jak bardzo oddalaliśmy się od strefy zamieszkania w dniach 14-20 marca 2020?

1 kwietnia 2020 | COVID-19 aktualizacja | Jak wyglądały dwa pierwsze tygodnie #zostanwdomu

W kolejnym badaniu sprawdziliśmy mobilność Polaków w dniach 13-27 marca, w skali kraju. Analizie poddaliśmy przemieszczanie się pomiędzy wszystkimi 16 województwami wraz z kierunkami tych migracji. Analizie poddani zostali użytkownicy, których dane lokalizacyjne w badanym okresie pojawiły się w więcej niż jednym województwie. W ten sposób otrzymaliśmy próbę badawczą 2 311 687 osób, które w wymienionym okresie opuściły województwo, w którym zamieszkują.

Ruch pomiędzy województwami

Selectivv. Covid-19 #zostanwdomu - Przemieszczanie się ludności pomiędzy województwami w Polsce - najmniej/najwięcej wyjazdów i przyjazdów.
Selectivv. Covid-19 #zostanwdomu - Przemieszczanie się ludności pomiędzy województwami w Polsce - najmniej/najwięcej wyjazdów i przyjazdów.

Zarówno w przypadku przyjazdów jak i wyjazdów, na pierwszym miejscu znalazło się województwo mazowieckie. W analizowanym okresie, z mazowieckiego do innych województw wyjechało 482 988 osób. Stanowiło to ponad jedną piątą ogółu przemieszczających się w skali kraju. Natomiast do województwa przyjechało 485 541 osób (21,0% przyjeżdżających do wszystkich województw).

W top 3 województw z największą liczbą przyjeżdżających i wyjeżdżających znalazły się także wielkopolskie i śląskie. Z wielkopolskiego wyjechało 219 132 osoby, a przyjechało 246 415. Natomiast, ze śląskiego do innych województw wyjechało 208 329 osób - przyjechało 200 604.

Najmniej osób wyjechało ze Świętokrzyskiego - 53 553 osoby, co stanowiło 2,40% wszystkich wyjeżdżających. Także do tego województwa przyjechało najmniej osób - 53 772 (2,33% przyjeżdżających do wszystkich województw).

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, znalezienie się na końcu tabeli jest zdecydowanym wyróżnieniem. Oprócz świętokrzyskiego, na końcu zestawienia znajdują się podlaskie (wyjechało 56 411, przyjechało 56 149) i opolskie (wyjechało 63 032, przyjechało 59 757).

Przemieszczanie w kontekście ludności danego województwa

Selectivv. Covid-19 #zostanwdomu - Przemieszczanie się ludności pomiędzy województwami w Polsce - wszystkie województwa
Selectivv. Covid-19 #zostanwdomu - Przemieszczanie się ludności pomiędzy województwami w Polsce - wszystkie województwa

Gdy weźmiemy pod uwagę stosunek przemieszczających się użytkowników urządzeń mobilnych, których badaliśmy do populacji zamieszkującej poszczególne województwa (wg. Danych GUS) w TOP3 wyjeżdżających znajdują się: mazowieckie, lubuskie i zachodniopomorskie, na przeciwnym biegunie zaś. śląskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Bardzo podobnie dane prezentują się pod względem przyjazdów do danego województwa. Najwyższy wskaźnik uzyskaliśmy w przypadku województwa mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego, a najniższy śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Zapisz się na newsletter marketingowy

Newsletter [Blog]

Ostatnie wpisy