14:02, gru 13

Turyści w Krakowie w 2021 roku

turyści w krakowie w 2021 roku

Kim byli turyści w Krakowie w 2021 roku? Podczas Forum Turystyki przedstawione zostały wstępne wyniki badania ruchu turystycznego w Krakowie za zeszły rok.

Turystyka w Krakowie

Obecna sytuacja na świecie nie pozwala branży turystycznej na większy rozwój niż do tej pory. Zarówno okoliczności związane z pandemią COVID-19 jak również obecny stan na granicy polsko-białoruskiej uniemożliwiają dokładne oszacowanie przyszłości związanej z turystyką. Sektor ten jest bardzo istotny dla rozwoju gospodarczego Krakowa. W tym właśnie celu, jak mówi IV Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki Anna Korfel-Jasińska, przekazano kolejne 8 milionów złotych budżetu.

Ilu turystów odwiedzi Kraków?

Zakłada się, że do końca roku Kraków odwiedzi około 11,3 mln turystów. Jest to wzrost aż o 20% w stosunku do roku poprzedniego. Turyści w Krakowie to ponad 4 miliony turystów krajowych, ponad 800 tysięcy turystów zagranicznych, ponad 6 milionów krajowych odwiedzających jednodniowych oraz 85 tysięcy zagranicznych odwiedzających jednodniowych.

Dr K. Borkowski, przewodniczący międzyuczelnianego zespołu ekspertów przy Małopolskiej Organizacji Turystycznej, twierdzi, iż zaobserwowany zostanie wzrost wpływów z turystyki i ma on wynosić miliard złotych więcej niż w roku poprzednim.

Turyści w Krakowie w 2021 roku

Osobami, które najchętniej odwiedzały Kraków były te, zamieszkujące kolejno województwa: małopolskie, śląskie, mazowieckie, pomorskie, zachodniopomorskie i podkarpackie. Wyróżniono, iż osoby przyjeżdżające z północy częściej decydowały się na dłuższe pobyty.

Jeśli chodzi o turystów z zagranicy, najwięcej odnotowano tych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii, Hiszpanii i Włoch.

Większość odwiedzających deklarowała, iż powodem przyjazdu do Krakowa jest zwiedzanie zabytków (prawie 30% badanych). Następnie wskazywano na rozrywkę, wypoczynek oraz cele religijne. Jedynie niecałe 2% badanych wskazało cele biznesowe jako przyczynę przyjazdu.

Głównymi środkami transportu turystów krajowych był samochód (prawie 40% badanych) oraz samolot (ponad 26%). Następnie odwiedzający wybierali kolejno: kolej, autobus, autokar turystyczny. Zaś turyści zagraniczny najczęściej wybierali samolot (ponad 40%), później samochód, pociąg, autobus liniowy oraz autokar turystyczny.

Co czwarty turysta krajowy korzystał z noclegu u rodziny o znajomych a niewiele mniej, bo ponad 23% wybierało hotele. Podobnie jak do Polaków, turyści zagraniczni najchętniej wybierali noclegi u rodziny (29%) a, analogicznie, ponad 22% skorzystało z noclegów w hotelach. Zarówno turyści krajowi jak i zagraniczni następnie wybierali apartamenty (w obu przypadkach ponad 14%) a mniej niż 10% nocowało w hostelach.

Turyści w Krakowie to przede wszystkim kobiety (ponad 56%). Najwięcej turystów to osoby w wieku 30-44 lat, następnie 20-29 lat.

Więcej informacji w tym temacie znajdziecie państwo na stronie Serwisu Informacyjnego Branży Turystycznej. Przeprowadziliśmy ostatnio również inne badania dotyczące mobilności turystów.


O Selectivv

Selectivv posiada własną platformę DMP, w ramach której analizujemy i profilujemy dane o 14 mln użytkowników urządzeń przenośnych w Polsce. Informacje te wykorzystujemy do realizacji kampanii jak również w celu dotarcia z reklamą do właściwych grup użytkowników w precyzyjnie określonych lokalizacjach.

Stale współpracujemy z największymi domami mediowymi i agencjami reklamowymi w kraju. Tożsame usługi świadczymy również dla klientów indywidualnych. W naszym portfolio znajdują się projekty komercyjne realizowane dla takich podmiotów, jak: sieci handlowe, operatorzy telefonii komórkowej, instytucje finansowe, globalne marki czy sektor publiczny.

Zapisz się na newsletter marketingowy

Ostatnie wpisy