Ukraińcy w Polsce 2020 – wyjechali, przyjechali, czy zostali?

Osoby z Ukrainy w Polsce – styczeń-grudzień 2020

Selectivv - Ukraińcy w Polsce 2020 - Liczba unikalnych użytkowników z Ukrainy przebywających w Polsce (w każdym miesiącu)
Selectivv – Ukraińcy w Polsce 2020 – Liczba unikalnych użytkowników z Ukrainy przebywających w Polsce (w każdym miesiącu)

W styczniu 2020, według danych z urządzeń mobilnych, w Polsce przebywało ponad 1,27 mln osób z Ukrainy. Jest to zbliżona liczba do tej z badania w marcu 2019 roku.

W pierwszym kwartale wartość ta spadła i w kwietniu odnotowaliśmy ok 1,1 mln Ukraińców w Polsce. Od kwietnia do października 2020 roku liczba użytkowników z Ukrainy w Polsce charakteryzowała się stałą tendencją wzrostową (1 098 682 >> 1 405 794). W ostatnim kwartale zaobserwowaliśmy ponowny spadek do 1 315 456 użytkowników w grudniu 2020.

Bilans miesięczny (różnica pomiędzy wyjazdami a przyjazdami)

Selectivv - Ukraińcy w Polsce 2020 - bilans użytkowników z Ukrainy w poszczególnych miesiącach (różnica między wyjazdami a przyjazdami)
Selectivv – Ukraińcy w Polsce 2020 – bilans użytkowników z Ukrainy w poszczególnych miesiącach (różnica między wyjazdami a przyjazdami)

Miesięczny bilans liczby osób z Ukrainy w Polsce, w pierwszych miesiącach badania był ujemny. Szczególnie w marcu i kwietniu 2020, czyli w okresie zamrożenia gospodarki.

W sierpniu i wrześniu odnotowano rekordowo dodatni bilans (prawie 100 tys.). Spowodowany był zarówno zwiększeniem liczby przyjeżdżających jak i zmniejszeniem liczby wyjazdów z PL na UA.

W październiku zaobserwowano zmniejszenie bilansu, co świadczyło o stabilizacji ruchu, a listopadzie i grudniu bilans ponownie był ujemy.

Liczba przyjazdów według miesięcy

Selectivv - Ukraińcy w Polsce 2020 - Liczba unikalnych użytkowników z Ukrainy, którzy przyjechali z Ukrainy do Polski (w każdym miesiącu)
Selectivv – Ukraińcy w Polsce 2020 – Liczba unikalnych użytkowników z Ukrainy, którzy przyjechali z Ukrainy do Polski (w każdym miesiącu)

Rekordową wartość przyjazdów użytkowników z Ukrainy do Polski zaobserwowaliśmy w lutym 2020, jednak sytuacja epidemiczna drastycznie wpłynęła na tę wartość. W marcu liczba przyjazdów była ponad trzykrotnie niższa.

W kwietniu liczba przyjazdów zwiększyła się nieznacznie, a w okresie maj-wrzesień odnotowaliśmy stały wzrost, niemal do wartości sprzed pandemii. Od października liczba przyjazdów z Ukrainy do Polski zaczęła spadać. W grudniu 2020 osiągnęła rekordowo niską wartość w skali roku 28 728 przyjazdów.

Wyjazdy z Polski na Ukrainę oraz z Polski do innych krajów

Selectivv - Ukraińcy w Polsce 2020 - wyjazdy do Ukrainy i innych krajów
Selectivv – Ukraińcy w Polsce 2020 – wyjazdy do Ukrainy i innych krajów

Przez pierwszą część roku (styczeń-maj) obserwowaliśmy spadek w liczbie wyjazdów z Polski do Ukrainy. W czerwcu wartość ta stosunkowo zwiększyła się. W lipcu natomiast spadła dwukrotnie, a w sierpniu o ponad 1/3 (miesiąc do miesiąca). Od września coraz więcej użytkowników decydowało się na powrót. W ostatnim kwartale tendencja była wzrostowa, jednak liczba wyjazdów w grudniu stanowiła niecałe 60% tej w styczniu.

W przypadku wyjazdów zagranicznych (użytkownicy z Ukrainy wyjeżdżający z Polski do innych krajów) widzimy wyraźny spadek w ciągu całego roku w stosunku do okresu sprzed pandemii. Jeszcze w styczniu i lutym ruch był na poziomie ok 20 000 wyjazdów. W ciągu pozostałej części roku spadł średnio do poziomu ok 5 000 wyjazdów (min 1 211 w grudniu, max 10 258 w październiku).

Podsumowanie

Na początku roku liczba osób z Ukrainy przebywających w Polsce zaczęła spadać. Po wzroście od maja, osiągnęła rekordową wartość w październiku (1 405 794). Od listopada ponownie zaobserwowaliśmy spadek, jednak z końcem roku liczba osób z Ukrainy w Polsce nie była najniższa (1 315 456 vs 1 098 682 w kwietniu).

Na wyżej opisaną zmianę wpływ miał prawie dwukrotny spadek liczby przyjeżdżających z UA do PL w październiku, przy jednoczesnym wzroście liczby wyjeżdzających. Łączny bilans przyjazdów i wyjazdów spadł do niespełna 14 tys. osób w październiku, a w listopadzie i grudniu ponownie był ujemny.

Liczba osób narodowości ukraińskiej opuszczających Polskę na rzecz innych krajów, w okresie pandemii (od marca 2020) spadała ponad trzykrotnie. W październiku była najwyższa (ok 10 tys.), jednak w listopadzie i grudniu była rekordowo niska (odpowiednio 2 586 i 1 211 wyjazdów).


Sprawdź co przygotowaliśmy w raporcie o użytkownikach smartfonów w Polsce 2020

Selectivv Raport Użytkownicy smartfonów i tabletów w Polsce 2020 wizualizacja specyfikacji

Related Posts