11:42, maj 12

Czy Ukraińcy są szansą dla galerii handlowych? Jak wzrosła liczba Ukraińców w Polsce? Raport Selectivv

Sytuacja za wschodnią granicą spowodowała o wiele większy niż w zeszłym roku przypływ obywateli Ukrainy do Polski, a co za tym idzie - liczba Ukraińców w Polsce znacznie wzrosła. Naszym specjalistom udało się przeprowadzić badania na ten temat i dodatkowo, rozszerzyć je o wątek odwiedzania galerii handlowych przez Ukraińców. 

Spis treści

Wzrost liczby osób z Ukrainy w Polsce

Czy Ukraińcy są szansą dla galerii handlowych w Polsce?

Kim są Ukraińcy w Polsce?

Pobierz nasz pełny raport

Liczba Ukraińców w Polsce - nagły wzrost

Już przed działaniami wojennymi na Ukrainie, liczba obywateli tego państwa w Polsce systematycznie rosła. Jednak to właśnie od marca tego roku zauważamy największy przyrost w historii. Liczba Ukraińców w Polsce wzrosła o blisko 2 mln. Poniżej prezentujemy indeks liczby Ukraińców w Polsce w poszczególnych latach, do kwietnia tego roku. Wartość bazowa indeksu wynosi 100 na styczeń 2019.

Wykres liczba Ukraińców w Polsce - wzrost indexu
Liczba Ukraińców w Polsce - wzrost indexu

Od stycznia 2019 wartość indexu wzrosła aż o 280 punktów. Największe odbicie widać od końca lutego, które po gwałtownym wzroście w marcu, w kwietniu cały czas się zwiększało, jednak już w mniejszym tempie. Przypuszczamy, że trend wzrostowy się utrzyma, a obywateli z Ukrainy w Polsce będzie jeszcze więcej. Na naszym blogu możecie znaleźć również dane historyczne na temat ludności ukraińskiej w kraju.

Czy Ukraińcy są szansą dla galerii handlowych w Polsce?

Nagły przypływ dużej liczby ludności do kraju powoduje zauważalny wzrost zatłoczenia szczególnie na dworcach czy w pojazdach komunikacji miejskiej. Miasta, w tym stołeczna Warszawa, zdecydowały się na wprowadzenie darmowego transportu miejskiego dla obywatelu Ukrainy. Czy jednak zwiększona liczba Ukraińców w Polsce ma wpływ na galerie handlowe? Przeprowadziliśmy badania biorące pod uwagę siedem centrów handlowych na terenie całego kraju.

Wykres - Liczba Ukraińców w Polsce w wybranych centrach handlowych, wartości procentowe
Liczba Ukraińców w Polsce w wybranych centrach handlowych, wartości procentowe

Na wykresie widać, że liczba Ukraińców w Polsce w każdej z badanych lokalizacji wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego. Co ważne, w aż 6 na 7 przypadków wzrosła również w kwietniu w porównaniu do marca tego roku. Według danych przeprowadzonego badania w tym okresie średnia ilość obywateli Ukrainy w galeriach handlowych wynosiła 7,2%. Warto jednak dodać, iż w zależności od galerii odsetek ten wahał się od około trzech, do ponad 11 procent.

Rzeczpospolita w wydaniu papierowym i online zauważa, że handel odczuł napływ nowych klientów i ich wpływ na sprzedaż, zwłaszcza żywności i produktów chemicznych. Jednak może to być dopiero początek spełniania potrzeb, dlatego Ukraińcy są szansą dla sprzedawców zarówno offline, jak i online. 

“Na podstawie zebranych przez nas danych można zauważyć, że galerie handlowe nie są dla obywateli przybyłych niedawno z Ukrainy priorytetowym miejscem wizyt. W kontekście długoterminowym zapewne zachowania te będą się zmieniać (wraz z długością pobytu w Polsce), na co należy się już teraz przygotować. W związku z tym rekomendujemy prowadzenie działań komunikacyjnych przez galerie handlowe tak, aby trafiła do tej potencjalnie dużej grupy odbiorców” - komentuje dane Marcin Augustyniak, Client Director zespołu Data Tank w Selectivv.

Kim są Ukraińcy w Polsce?

Zespół Data Tank Selectivv opracował również profile profile ukraińskich użytkowników urządzeń mobilnych przebywających w Polsce. Bez zaskoczenia, większość stanowią kobiety (59,43% w porównaniu do mężczyzn 40,57%), zainteresowanie budzi z kolei fakt, że największą grupę stanowią użytkownicy poniżej 19 roku życia (ponad 42%).

Wykresy - Liczba Ukraińców w Polsce - profil demograficzny
Liczba Ukraińców w Polsce - profil demograficzny

Jeśli chodzi o zamożność, największą grupę Ukraińców stanowią osoby o dobrym statusie materialnym (50,7%). Stanowi to kolejną podstawę do przypuszczeń, że ich znaczenie dla handlu będzie przybierać na znaczeniu. Dlatego też galerie i inni sprzedawcy mogliby się zastanowić nad komunikacją swojej oferty tak, aby lepiej trafiła do tej potencjalnie dużej grupy odbiorców.

Czy Ukraińcy są szansą dla galerii handlowych? Kim są dokładnie i jakie są ich zachowania? Pobierz nasz pełny raport

Zespół Selectivv Data Tank przygotował i przeanalizował duże ilości danych o użytkownikach z Ukrainy, co pozwoliło na stworzenie kompleksowego badania. Badanie zawiera między innymi index sięgający kilku lat wstecz, odwiedzalność galerii handlowych, czy profile demograficzne użytkowników mobile z Ukrainy przebywających w Polsce.

Pobierz raport już teraz i zapoznaj się z najnowszymi i najdokładniejszymi danymi, jakie są dostępne na rynku. Dane z raportu są obszernie komentowane w prasie i programach ogólnopolskich, jak i na portalach specjalistycznych.

Zapisz się na newsletter marketingowy

Newsletter [Blog]

Ostatnie wpisy