Gripex. Możesz więcej! - Kampania wykorzystująca geolokalizację


Geotargetowanie zapewnia firmom skuteczne dotarcie z reklamą do odpowiednich odbiorców. Większość dostępnych na rynku rozwiązań pozwala na targetowanie na wybrany kraj, region, województwo czy miasto. Kampanii reklamowych na urządzenia przenośne umożliwiają dotarcie do użytkownika znajdującego się w danej lokalizacji z precyzją do kilku metrów, co jest kluczowe w momencie dotarcia do klientów danej placówki, osób odwiedzających konkretne miejsca czy mających podobne zainteresowania.

Na kampanię w kanale mobile zdecydował się producent leku Gripex, który chciał dotrzeć do osób przeziębionych bądź chorych na grypę w okresie największych zachorowań. W tym czasie wzrasta aktywność firm z rynku farmaceutycznego i ciężko przebić się z komunikatem reklamowym do chorego. Kampania reklamowa w mediach takich jak telewizja czy radio dociera do różnych odbiorców, również tych w danym momencie zdrowych, więc nie są oni podatni na komunikację leku. To odróżnia kampanię w mobile od tradycyjnych środków przekazu. Pozwala na wyróżnienie się ze swoim produktem i dotarcie do użytkowników, wtedy, kiedy dany produkt bądź usługa są mu potrzebne.

Dla marki Gripex została zrealizowana kampania wykorzystująca geolokalizację. Celem kampanii było precyzyjne dotarcie do kilku procent osób aktualnie przeziębionych, w trakcie sezonu grypowego. W kampanii wykorzystano dane adresowe tysięcy prywatnych i państwowych przychodni lekarskich w całej Polsce. Przy pomocy sygnału GPS przekaz reklamowy mógł dotrzeć do osób, które w trakcie trwania kampanii korzystały ze smartfona w przychodni, oczekując w kolejce do lekarza.

W trakcie 2 tygodniowej kampanii reklama Gripex pojawiła się na ponad 100 000 telefonów pacjentów, którzy przebywali w jednej z 10 000 przychodni. Oznacza to, że wykorzystując geolokalizację w kampanii możliwe było dotarcie do 30% chorych w tym czasie osób. Ponad 93% wszystkich użytkowników, którzy zareagowali na reklamę stanowili nowi klienci marki Gripex. Kampania Gripex. Możesz więcej! została wyróżniona w konkursie Golden Arrow 2017.

Klient
Agencja
Target

Osoby aktualnie przeziębione

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl