Smartfon interfejsem pomiędzy nami a rzeczywistoscią.

Dane z lokalizacji to unikalna wiedza o użytkownikach odwiedzających określone miejsca ukazująca ich przyzwyczajenia i styl życia. Dodatkowo, możliwe jest łączenie tych danych z informacjami z  używanych aplikacji i stron, co pozwala na otrzymanie szczegółowej charakterystyki badanych osób. W efekcie możemy lepiej poznać własnych i potencjalnych klientów, a także tych konkurencji, aby zwiększyć skuteczność działań marketingowych i sprzedażowych.

 

Czego dowiesz się z artykułu?

 

  1. Jak i jakie dane z urządzeń mobilnych zbieramy?
  2. Jak wykorzystujemy informacje o użytkownikach w reklamie mobilnej i jakie mamy metody targetowania?
  3. W jakich działaniach marketingowych (oprócz mobile) możemy wykorzystywać dane ze smartfonów?
  4. Jakie są możliwości badawcze na podstawie danych z urządzeń mobilnych?
  5. Jakie narzędzia wykorzystują dane z mobile?

 

W jaki sposób gromadzone są dane?

 

Selectivv. Jakie dane zbieramy?
Selectivv. Jakie dane zbieramy?

Gdy użytkownik urządzenia mobilnego otworzy stronę internetową lub aplikację zawierającą przestrzeń reklamową, na której widnieje reklama wyświetlana przez Selectivv, firma otrzymuje podstawowe informacje z urządzenia przenośnego wraz z indywidualnym numerem użytkownika (GAID / IDFA). Jesteśmy połączeni z sieciami reklamowymi, co daje nam dostęp do 200 tys. aplikacji i 15 milionów stron internetowych.

 

Reklama na smartfonach

Jeżeli efektywność i zasięg stanowią nasze podstawowe cele oraz wiemy, w których miejscach przebywają nasi potencjalni klienci warto wybrać geotargetowanie. Realizacja ta polega na emisji kampanii do użytkowników w dowolnych lokalizacjach: krajach, regionach, miastach, centrach handlowych itd. “Obecność” naszych odbiorców nie musi sprowadzać się do ich fizycznej lokalizacji, ale np. także do korzystania z określonych aplikacji lub ich grup. Mamy możliwość wyświetlenia reklamy osobom korzy­stającym z wybranej aplikacji, konkurencyjnych aplikacji czy aplikacji z wybranych kate­gorii.

Zainstalowane w telefonie aplikacje i odwiedzane strony mobilne umożliwiają poznanie nawyków i zachowań konsumentów. W ramach platformy DMP (Data Management Platform) Selectivv gromadzi i analizuje dane z kanału mobile i na ich podstawie przygotowuje profile behawioralne użytkowników smartfonów. Takie przykładowe grupy profilowe to np.: osoby często podróżujące, osoby słuchające muzyki, gracze czy przedsiębiorcy. Dane te są zbierane i aktualizowane w sposób ciągły, więc można implementować je w dowolnej kampanii reklamowej. Korzystając z profili behawioralnych, czyli charakterystyki i demografii pewnych grup, możemy kierować reklamy do potencjalnych klientów na podstawie ich zainteresowań oraz aktywności na urządzeniach mobilnych.

 

Geotrapping®

Bardzo przydatną metodą jest także korzystanie z danych historycznych z lokalizacji. Czym one są? To informacje o użytkownikach, którzy w przeszłości odwiedzili interesujące nas miejsca (wybrane sklepy, targi, konferencje itp.). Dzięki nim możemy wyświetlać reklamę wybranej grupie dzień, tydzień czy miesiąc później. Ma to ogromną zaletę, ponieważ osoby, które uczestniczą w danym wydarzeniu, targach czy koncercie nie zawsze mają czas czy możliwość zapoznania się z reklamą od razu. Większą skłonność do zapoznania się z nią będą mieli na przykład odpoczywając wieczorem w domu.

 

Selectivv. Geotrapping®
Selectivv. Geotrapping®

Wiele projektów wymaga wykorzystania kilku metod targetowania. Jeżeli chcemy dotrzeć np. do osób w wieku 18-25 lat, zainteresowanych sportem, mieszkających w Warszawie i biorących udział w wydarzeniach sportowych to w jednej kampanii zastosujemy wszystkie wspomniane rozwiązania.

 

Rozszerzona rzeczywistość

Potencjał danych ze smartfonów i tabletów możemy z powodzeniem zaimplementować poza działaniami na mobile. Jest to np. wykorzystanie informacji w innych kanałach online: w reklamie na desktopie czy w social mediach, ale również w działaniach offlinowych.
Na początek badanie potencjału lokalizacji outdooru. Czy rozważana lokalizacja przyniesie największe efekty? Kto może mieć okazję zobaczyć reklamę na billboardzie lub ekranie ledowym?

Możemy także przeprowadzić kampanię outdoorową, której kontynuacja wyświetli się na urządzeniach mobilnych. Innymi słowy, osobom, które znalazły się w oko­licy nośnika zewnętrznego, kontynuacja reklamy, którą mogły tam zobaczyć, wyświetli się na ich smartfonach. Jeszcze bliższym cyber rzeczywistości jest kampania dynamiczna. Pondto, treści na nośni­kach cyfrowych zmieniają się w czasie rzeczywistym, na podstawie danych o użytkownikach smartfonów.

Przykładem realizacji, w której zostało to wykorzystane, jest projekt artystyczny Symulakra zrealizowany przez Pangenerator i Screen Network. Symulakra to cyfrowa rzeźba wyświetlana na fasadzie centrum handlowego Plac Unii, na której kształt miał wpływ aktualny ruch samochodowy w jej pobliżu oraz dane z telefonów komórkowych osób zgromadzonych w okolicy.

 

Weryfikacja

Dane z mobile to także rozszerzona możliwość mierzenia i raportowania. Kto widział banery i przyszedł do sklepu? Tego wirtualnego jak i fizycznego. Co zagrało, a co należy poprawić w przyszłości? Na podstawie dostępnych informacji  i narzędzi je wykorzystujących łączymy wyświetlenia reklamy na smartfonie z wizytą w sklepie. To także pomiar kampanii outdoorowej i raportowanie o jej zasięgu – charakterystyce odbiorców – ich demografii i profilach behawioralnych.

 

Rozwój technologii mobilnej a możliwości badawcze

Nie tylko działania marketingowe mogą być oparte na powszechności i rozwoju technologii mobilnej. Dane ze smartfonów pozwalają na dokładne badania i analizy dużych grup użytkowników.
Liczba interakcji z urządzeniami przenośnymi i częstotliwość korzystania z nich wywiera ogromny wpływ na ilość i jakość danych dostępnych do analizy. Są one zbierane w sposób pasywny, bez potrzeby angażowania użytkownika.

Także w kontekście RODO dane z mobile są całkowicie bezpieczne i wartościowe. Selectivv zbiera i analizuje olbrzymie ilości informacji o użytkownikach, ale robi to w sposób zanonimizowany. Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych i nie identyfikujemy użytkowników z imienia i nazwiska.

 

Badania pasywne

Jeżeli jesteśmy właścicielem marki możemy być zainteresowani pozyskaniem informacji o naszych klientach po to, aby rozwijać ofertę oraz odpowiednio komunikować się z grupą docelową. Możemy także być zainteresowani osobami, które kupują u konkurencji, a nie kupują u nas i co zrobić, żeby ich do siebie przekonać. Co więcej, możemy poznać sposób dotarcia do osób, które jeszcze o nas nie słyszały, ale cechują się wysokim potencjałem, aby zostać naszymi klientami na stałe.

Jaka jest skuteczność działań marketingowych, które prowadzimy? Jak zmierzyć i określić footfall na styku online i offline? Wykorzystując informacje z kampanii mobilnych oraz rozwiązania tworzone w oparciu o nie, mamy możliwość zebrania baz danych i porównania ich. Widzimy wtedy, kto miał kontakt z reklamą, jaka jest jego charakterystyka oraz czy i kiedy odwiedził fizyczną lokalizację. Łącząc wyniki badania z informacjami o sprzedaży możemy wnioskować jaka jest skuteczność działań reklamowych, które podjęliśmy.

 

Analizy użytkowników smartfonów i tabletów

Dzięki danym z urządzeń mobilnych możemy zrealizować badanie uczestników wydarzeń czy osób korzystających z określonych aplikacji. Wbrew pozorom, nie analizujemy wtedy jedynie grupy, która pojawiła się w danym miejscu i określonym czasie albo często włącza określoną aplikację. Mamy również możliwość poznania charakterystyki pewnych zdarzeń, prognozowania trendów, opisywania zjawisk.

Badania na podstawie danych z mobile to także analizy społeczne i gospodarcze. Jak covid-19 zmienił plany wakacyjne Polaków? Jak zmieniła się konsumpcja internetu na mobile przez dzieci i młodzież? Jak sytuacja kryzysowa wpłynęła na odwiedzalność lokalizacji handlowych? Jak Polacy przemieszczali się po kraju i czy przestrzegali obostrzeń nakładanych przez Rząd oraz jak spędzali czas? To tylko kilka przykładów analiz, które przygotowaliśmy w ostatnim czasie.

 

Badania deklaratywne oraz ich wzbogacanie o dane pasywne

Analizy mobilne to także badania ankietowe wybranych grup użytkowników za pośrednictwem ich urządzeń mobilnych. Dodatkowo, połą­czenie informacji deklaratywnych i danych pasywnych pozwala mierzyć, analizować i plano­wać działania.

Przykład stanowi analiza zwyczajów zakupowych mieszkańców dzielnicy Krzyki we Wrocławiu. Mieszkaniec tej dzielnicy ma średnio 982 m do dyskontu sieci X. Ale dużo klientów dojeżdża do dyskontu Y, który jest oddalony średnio o 3,5 km od domu. To znaczy, że sentyment do marki Y jest znacznie silniejszy niż do marki X, skoro klient jest gotowy pokonać większą odległość. Sprawdzaliśmy też dlaczego mieszkańcy południowo-wschodnich dzielnic Warszawy wybierają galerię handlową w północnej części Śródmieścia, skoro na Pradze jest duża galeria, podobnie na Mokotowie. Czy to wynika z korków, czy z oferty?

 

Narzędzia

 

Selectivv Viewer

Mowa o produkcie typu SaaS czyli Software as a Service. Selectivv Viewer to rozwiązanie, które dzięki intuicyjnemu interfejsowi umożliwia samodzielne monitorowanie i analizę jednej bądź wielu fizycznych lokalizacji. Używając go można samodzielnie poznać użytkowników odwiedzających wybrane miejsca oraz odkrywać zachowania klientów. Stworzone algorytmy dostarczają błyskawiczną analizę zebranych danych. Za jego pomocą określimy np. Catchment Area czyli  zasięg, strefę wpływu produktu, sklepu, usługi itp.

 

Podsumowanie

Rozwój produktu lub usługi, optymalizacja czy personalizacja to tylko niektóre z zadań, w których dane z mobile usprawniają proces czy zwiększają skuteczność. Także pomiar wyników staje się szybszy i dokładniejszy, kiedy korzystamy z informacji o użytkownikach smartfonów. Na podstawie baz danych o odbiorcach, czas definiowania i wprowadzania kluczowych zmian skraca się zapewniając większą efektywność.

 

Related Posts