Selectivv offer

Tourist traffic research

We conduct local and international research on tourist traffic. We use passive and declarative methods of studying tourism, which give a complete picture of it. Our Selectivv DMP database contains data from 350,000 mobile applications and 17,000,000 websites. Adding geolocation and polls data to that, we have the complete research strategy. We characterize not only traffic but also tourists. In a nutshell, we provide reliable data so that you have a greater impact on directing tourist traffic to the places you care about.

Get a Free Strategy and Quote
Autorski Geotrapping® do zbierania danych na temat osób, odwiedzających konkretne lokalizacje
Rozbudowana baza Data Management Platform o użytkownikach mobilnych z różnych krajów. Dane aż do 2 lat wstecz
Extensive Point of Interest database with over 40 categories

See how Geotrapping® and Geotargeting helped our clients

Advanced methods of tourist traffic research

We integrate data from smartphones and tablets with location data. In this way, our analyses include online behavior and actual behavior in the offline world. We have an extensive Point of Interest database, Geotrapping® technology and the Selectivv DMP database you get only with us. This is a huge dose of knowledge about the locations that were visited by mobile users in the past (up to 2 years ago) and about their characteristics. Are you interested in Poles abroad, foreigners in Poland, or maybe tourists choosing seaside towns? We can explore this and much more for you.

Get a Free Strategy and Quote
Tourist traffic research
Tourist traffic research

Ustalamy, jak przemieszczają się turyści w danym regionie. Sprawdzamy, skąd przyjeżdżają, na jak długo zostają oraz jakie jest natężenie i struktura ruchu. Jakie punkty turystyczne cieszą się największym zainteresowaniem, a które są pomijane.

Charakterystyka turystów

Analizujemy demografię turystów, ich opinie, preferencje i zachowania. Sprawdzamy, czym się interesują oraz czego tak naprawdę oczekują od ofert turystycznych. Dostarczamy gotowe, anonimowe profile, które obrazują główne tendencje zaobserwowane w danej grupie.

Porównania między grupami

Jesteśmy w stanie porównywać ze sobą różne grupy turystów. Dostarczamy informacje na temat użytkowników, którzy zamiast Twojej oferty, wybierają konkurencję. Identyfikujemy też podobieństwa i różnice występujące między poszczególnymi grupami.

Dashboard tailored to your needs

We also provide a comprehensive dashboard that presents the tourist traffic of a given region on an ongoing basis. We have already created such a solution for the West Pomeranian Voivodeship, Lublin, and Poznań cities. Up-to-date data make it possible to evaluate and constantly improve tourist offers in a reliable way.

Sprawdź realne możliwości naszych badań

You will learn with us the expectations of tourists and attract them

We help to improve the quality of tourist services that you offer. You can consciously develop services by knowing the level of declared satisfaction with the offer and real expectations.

We will facilitate the promotion of the tourist offer among the appropriate group of recipients. We will reach new customers and adjust the advertising message to those the brand has already acquired once.

Our Clients

Clients' reviews

Improve your tourism policy

Thanks to our research and analysis, you will know how to attract tourists and increase their satisfaction. This way, you will build brand loyalty faster.

Our answers for FAQs

Does our tourism research respect European law?

Prowadzimy badania zgodnie z wymogami GDPR (General Data Protection Regulation). Chronimy dane osobowe badanej grupy, a analizy, które dostarczamy są anonimowe. Obrazują konkretne zachowania i tendencje oraz charakterystykę, ale nie umożliwiają zidentyfikowania konkretnej osoby.

Czym są badania pasywne i deklaratywne?

Badania deklaratywne wymagają zaangażowania turystów, wypełnienia ankiety lub formularza. Poznajemy tym sposobem jego deklaracje, opinie. Badania pasywne nie angażują go i są bezstronne. Mogą to być takie dane, jak: geolokalizacji, używane aplikacje, przeglądane strony czy model smartfona.

Jak duże grupy turystów badamy?

Wielkość próby badawczej zależy od potrzeb konkretnego zlecenia. Analizujemy turystykę lokalną, subregionalną i ponadregionalną.

Czy prowadzimy też badania zagranicznego ruchu turystycznego?

Tak. Działamy w ponad 20 krajach. Dzięki temu charakteryzujemy ruch turystyczny, który generują Polacy za granicą, obcokrajowcy w Polsce oraz turyści w różnych innych zakątkach świata.

Do we conduct tourism research only for tourist offices?

Nie. Naszymi klientami są firmy z szeroko rozumianej branży turystycznej oraz samorządy. Współpracujemy m.in. z biurami i informacjami turystycznymi, przewodnikami, organizatorami wydarzeń, hotelami, restauracjami i wieloma innymi organizacjami.

Gdzie poszerzysz swoją wiedzę o badaniu ruchu turystycznego i turystach?

Udostępniamy wiedzę w artykułach blogowych i materiałach w Knowledge Center. Kontaktując się z nami, poznasz ofertę dedykowaną konkretnie Twojej działalności. Zapraszamy.